logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PODSUMOWANIE WYDAWANEJ ŻYWNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY – PODPROGRAM 2019 POPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach zakończył wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Czytaj więcej...

Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Babice na lata 2021-2026 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma charakter anonimowy.

Czytaj więcej...

Wykwalifikowani - Zaktywizowani

aktywniJeżeli jesteś osobą w wieku 15 - 29 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz na terenach wiejskich województwa małopolskiego - zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej...

Ostatnie dni by złożyć wniosków służący walce z COVID-19

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Czytaj więcej...

Placówka Wsparcia Dziennego

placówka wsparcia dziennegoProjekt „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach RPO województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, realizowany przez Fundacje Viribus Unitis – Połączonymi Siłami.

Czytaj więcej...

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW! - Termin mija 31 sierpnia br.

sowOddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:
- zakupu sprzętu elektronicznego,
- oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
- zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

W związku z możliwością składania od 1 sierpnia 2020 r. wniosków w formie papierowej na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 (świadczenia rodzinne, dobry start, fundusz alimentacyjny) Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że pobranie lub złożenie wniosków będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z pracownikiem tut. Ośrodka. Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej Gminy w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.
tel.: 32 613 40 50 wew. 86
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małopolska Niania 2.0

niania 2.0Weź udział w projekcie Małopolska Niania 2.0 i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani

Czytaj więcej...

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
Możliwość złożenia wniosków:
– od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej (portal Empatia@, bankowość elektroniczna, portal PUE ZUS),
– od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej (w tut. Ośrodku lub listownie pocztą)

Czytaj więcej...

Świadczenie "Dobry Start" (300+)

Od 1 lipca 2020 r. wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać online za pośrednictwem :
– Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/;
– bankowość elektroniczną;
– lub portal PUE ZUS
oraz od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w tut. Ośrodku lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Czytaj więcej...

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej