UCHWAŁA NR XLVII/371/2022 RADY GMINY BABICE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice na rok 2022-2023

Gminny Program

KTO MOŻE DZWONIĆ

Każdy rodzic lub nauczyciel, który chce porozmawiać o problemach dzieci, na przykład o:
- agresji i przemocy w szkole lub w domu,
- cyberprzemocy i zagrożeniach związanych z nowymi technologiami,
- wykorzystywaniu seksualnym,
- narkotykach,
- uzależnieniach,
- zaburzeniach odżywiania,
- depresji i myślach samobójczych.

WHO podaje, że około 270 milionów ludzi (czyli około 5,5% światowej populacji w wieku 15–64 lata) używało środków psychoaktywnych w poprzednim roku, a około 35 milionów ludzi cierpi na zaburzenia związane z używaniem narkotyków.

akcja no promilGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach w ramach kampanii NO PROMIL NO PROBLEM” w dniu 21.10.2021 r. zorganizowała akcję trzeźwości kierowców. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

 

W dzisiejszych czasach powszechny jest dostęp do aplikacji pomocnych właściwie w każdej dziedzinie życia. Od teraz również w walce z nadmiernym spożywaniem alkoholu. PARPA, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, opracowała nowoczesny mobilny Program Ograniczania Picia. Składa się on z aplikacji E-POP raz platformy internetowej www.e-pop.pl.

Więcej informacji TUTAJ