WHO podaje, że około 270 milionów ludzi (czyli około 5,5% światowej populacji w wieku 15–64 lata) używało środków psychoaktywnych w poprzednim roku, a około 35 milionów ludzi cierpi na zaburzenia związane z używaniem narkotyków.

 

Szacuje się, że około 0,5 miliona zgonów rocznie jest związanych z używaniem narkotyków.
W Polsce, według raportu o stanie narkomanii wydanego w 2020 roku przygotowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: ,,nie odnotowujemy dużej liczby zgonów spowodowanych bezpośrednio przedawkowaniem narkotyków. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku w Polsce zarejestrowano 199 zgonów, a w 2017 roku – 202 zgony, których przyczyną były narkotyki. Dane z 2018 roku pokazują, że ofiarami śmiertelnych przedawkowań w naszym kraju są przede wszystkim mężczyźni (69% przypadków)”

Konsekwencje używania narkotyków
Narkotyki charakteryzują się możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich dalszego stosowania. Różnego rodzaju substancje psychoaktywne, wykazując taki rodzaj działania, że osobie zażywającej sprawia ono przyjemność i poprawia samopoczucie – niosą ryzyko powstawania zależności psychicznej. Będzie się ona wyrażać regularną chęcią przeżywania różnych sytuacji pod wpływem narkotyku.
Zastanawiając się nad przyczynami sięgania po narkotyki widzimy, że czymś innym będą powody eksperymentów z narkotykami, a czymś innym przyczyny, dla których osoba, która sięgnęła po narkotyk, uzależnia się od niego. Możemy też założyć, że w tym ostatnim przypadku o uzależnieniu zdecyduje zarówno psychofizyczna konstrukcja jednostki, jak i właściwości konkretnej substancji.
O tym, czy ktoś uzależni się od narkotyków nie zadecyduje tylko incydentalny z nimi kontakt. Cały szereg czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych będzie wpływać na relacje pomiędzy narkotykiem a jednostką.

Konsekwencje prawne posiadania narkotyków
Posiadanie każdej ilości narkotyku w Polsce wiąże się z zagrożeniem karą pozbawienia wolności do lat trzech. W szczególnych okolicznościach, gdy ilość narkotyków jest nieznaczna i są one przeznaczone na własny użytek, postępowanie wobec takiej osoby może zostać umorzone przez sąd lub prokuratora. Osobie handlującej narkotykami grozi dziesięć lat więzienia. Nakłanianie drugiej osoby dorosłej do zażycia narkotyku lub dawanie narkotyku może się skończyć trzema latami pozbawienia wolności, a nakłanianie osoby niepełnoletniej, ośmioma latami. Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków jest karane grzywną, ograniczeniem wolności lub jej pozbawieniem do lat dwóch.
W sierpniu  2018 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dopalacze są teraz traktowane jak narkotyki i za ich posiadanie grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi – nawet do 12 lat.

Telefon zaufania i przydatne strony
Telefon zaufania Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii: 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16–21.
Strona internetowa
- Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii: https://www.kbpn.gov.pl/portal
- Antynarkotykowa poradnia internetowa:  https://www.narkomania.org.pl/
- Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii¨ https://www.cinn.gov.pl/portal
- https://dopalaczeinfo.pl/

młody człowiek siędzący w bluzie z kapturem