logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKIE SPRAWY MOŻNA ZAŁATWIAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ PORTAL EMPATIA ORAZ PRZEZ JAKIE BANKI MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500+ ORAZ WNIOSKI O „DOBRY START”

- INFORMACJA


ŚWIADCZENIE „DOBRY START” DLA UCZNIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach pok. nr 2
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Gdzie można pobrać wnioski:
Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2019 r. ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach, ul. Krakowska 56 pok. nr 2

Dla kogo świadczenie dobry start:
Program „Dobry start” obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
- 20. roku życia,
- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry start” będą przesyłane z adresu e-mail: dobrystart@babice.pl

Wniosek dla ucznia
Załacznik do wniosku

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej