logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


LOKALNY SYSTEM WSPARCIA

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach przy ul. Krakowskiej 47 – budynek poczty, banku, biblioteki (II piętro), gdzie można uzyskać darmową pomoc prawną i psychologiczną:

Dyżur psychologa – Pani Katarzyna Pstrucha:
Poniedziałek 12:30 – 16:00
Środa 7:30 – 11:30 dyżur
11:00 - 13:00 praca w terenie

Dyżur radcy prawnego – Pan Paweł Głownia:
każdy pierwszy piątek miesiąca 16:00 – 18:00
telefon: 515 023 455

Gdzie jeszcze można zgłosić popełnione przestępstwo?
1. Komisariat Policji w Alwerni ul. Korycińskiego 12, 32-566 Alwernia tel. 12/283-12-07, 283-31-97.
2. Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 6, tel. 623-44-30, 623-49-17. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:15 - 16:15.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, tel. 32 613-40-50 wew. 82.
4. Pedagodzy szkolni – jeśli ofiarami przemocy są dzieci.
5. Ośrodek Zdrowia - kiedy osoba pokrzywdzona potrzebuje potwierdzenia doznanych obrażeń.

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej