LOKALNY SYSTEM WSPARCIA

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach przy ul. Krakowskiej 47 – budynek poczty, banku, biblioteki (II piętro), gdzie można uzyskać darmową pomoc prawną i psychologiczną:

Dyżur psychologa – Pani Katarzyna Pstrucha:
Poniedziałek 12:30 – 16:00
Środa 7:30 – 11:30 dyżur
11:00 - 13:00 praca w terenie

Dyżur radcy prawnego – Pan Paweł Głownia:
każdy pierwszy piątek miesiąca 16:00 – 18:00
telefon: 515 023 455

Gdzie jeszcze można zgłosić popełnione przestępstwo?
1. Komisariat Policji w Alwerni ul. Korycińskiego 12, 32-566 Alwernia tel. 12/283-12-07, 283-31-97.
2. Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 6, tel. 623-44-30, 623-49-17. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:15 - 16:15.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, tel. 32 613-40-50 wew. 82.
4. Pedagodzy szkolni – jeśli ofiarami przemocy są dzieci.
5. Ośrodek Zdrowia - kiedy osoba pokrzywdzona potrzebuje potwierdzenia doznanych obrażeń.