logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

SPECJALNA INFOLINIA DLA SENIORÓW

telefonOśrodek Pomocy Społecznej w Babicach uprzejmie informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.
Numer telefonu: (12) 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30.
Kwestie dotyczące udzielania bezpośredniej pomocy seniorom na terenie Gminy Babice realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach: tel. 32 613 40 50

WAŻNE! Pomoc dla osób niepełnosprawnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji TUTAJ

 
Jak sprostać codziennym problemom i zmienić swoje życie na lepsze?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że Fundacja ADRA Polska intensywnie poszukuje osób, którzy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online i uruchomiliśmy dla tych osób grupy wsparcia "Równoważnia". Pomocy będą udzielać doświadczeni terapeuci. Konsultacje będą prowadzone dla różnych grup osób. Skorzystać mogą ci, którzy już przed epidemią korzystali ze wsparcia psychoterapeutów, a w obecnym czasie odczuwają jeszcze większe trudności i lęki. Z pomocy mogą też skorzystać osoby, które do tej pory nie potrzebowały wparcia terapeutów, ale teraz odczuwają lęk związany z możliwością utraty zatrudnienia czy problemami finansowymi. Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Grupa Wsparcia - NOTATKA

 

UWAGA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach Informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało z Komendy Głównej Policji informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).
Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków na

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy - https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12098198-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników - https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12098776-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcow-bedacych-osoba-fizyczna-niezatrudniajacych-pracownikow,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12099033-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych.
Wnioski można składać w terminie 14 dni od 15.04.2020 roku do 28.04.2020 roku.

 

Wsparcie dla seniorów – Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

http://senior.gov.pl/

 

INFORMACJA

Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

 

Odwołanie zajęć w Klubie Seniora w Olszynach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19 od dnia 11 marca 2020 r. zajęcia w Klubie Seniora w Olszynach są odwołane.
Powyższe działania podyktowane są troską o Seniorów, którzy znajdują się w grupie najwyższego ryzyka.
O ponownym wznowieniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

KOMUNIKAT
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdującymi się na terenie danego województwa: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych
W związku z powyższym dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach pod wskazanym na platformie numerem telefonu: 32 613 40 50 będzie pełniony każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych?fbclid=IwAR1gIiALJnmRwaIBp6UR2EVHVPv-O6jNjikJJJu6iI7jdl3eaRezXt5Qthg

 

POMOC DLA SENIORA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach od 23 marca br. uruchamia usługę „Pomoc dla Seniora” adresowaną do mieszkańców gminy Babice w wieku powyżej 65 roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nie powinni opuszczać domu (nie dotyczy osób przebywających na kwarantannie). Potrzeby w tym zakresie mogą również zgłaszać osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które zamieszkują samotnie.
KOSZT ZAKUPU NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW POKRYWA OSOBA ZAINTERESOWANA!
W celu dotarcia z usługą do jak największej liczby osób, kwota zgłaszanych zakupów nie powinna być wyższa niż 150 zł.
Osoba potrzebująca pomocy może zgłosić konieczność dokonania zakupów raz w tygodniu.
W ramach usługi pracownicy Ośrodka będą dokonywać zakupów podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w sklepie Biedronka.
Zgłoszenia przyjmuje OPS Babice pod numerem telefonu 32 613 40 50 w terminie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 11.00 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakupy będą dostarczane od godz. 12.00 w dni robocze lub w następnym dniu po zgłoszeniu.
Podczas rozmowy z pracownikiem OPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o podanie Numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodzin.

 

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wchodzą nowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony.
W terenie realizowane będą tylko pilne interwencje.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby wprowadzono zakaz wychodzenia w teren przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny.
Kontakt z Ośrodkiem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Ośrodka:
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 613 40 50

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Ośrodka będzie możliwy:
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Dziennik podawczy Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na chwilę obecną w pokoju nr 2 (parter).

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej Gminy.

Koronawirus SARS - COV - 2 - WAŻNE INFORMACJE!

 

W związku ze zwiększającą się zachorowalnością na koronawirusa SARS-COV-2 oraz planowanymi powrotami osób z zagranicy, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

APELUJEMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI WŚRÓD OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono infekcję koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz masz kliniczne objawy infekcji – gorączkę, kaszel, duszności i trudności z oddychaniem

NIE UDAWAJ SIĘ SAMODZIELNIE DO PRZYCHODNI LUB SZPITALA!

Numer całodobowej infolinii uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem - 800 190 590

Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy koronawirusa:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną - najbliższy oddział w Chrzanowie tel. 32 623 24 07 lub alarmowy 600-965-908
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wykaz szpitali z oddziałami zakaźnymi:

zabezpieczenie I rzutowe (najlepsze przygotowanie, miejsca dla dużej liczby populacji)

- Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Macieja Jakubowskiego 2 oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, tel. 12/424 73 41 (dyżur lekarski – 12/400 20 47; sekretariat – 12/400 20 00)
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, (z możliwością hospitalizacji dzieci) os. Na Skarpie 66, tel. 12/644 01 44.

zabezpieczenie II rzutowe (jeżeli jest bliżej lub w pierwszym rzucie nie ma miejsc)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, tel. 12/273 03 55
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13,tel 12/386 51 00

zabezpieczenie III rzutowe – pozostałe szpitale posiadające oddziały zakaźne:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1
tel. 14/642 28 31
- Szpital Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3 tel. 41/382 03 33
- Nowy Szpital w Olkuszu, Al. 1000-lecia 13 tel. 41/240 12 00
- 5 Wojskowy Szpital Kliniczny Poliklinika w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3 tel. 12/630 81 40
- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 8 – oddział dla dzieci tel. 12/614 20 00 tel. sekretariat 12/614 23 23
- Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 – oddział dla dzieci tel. pielęgniarki 14/631 03 67, tel. lekarze 14/631 03 92
- Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńskatel. centrala 18/443 88 77.

Jeżeli nie zaobserwowałeś u siebie żadnego z wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy to zakończ kontrolę.

STOSUJ PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY:

• Jeśli nie jest to konieczne – unikaj dużych zgrupowań ludzi
• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu – ten konkretny koronawirus jest podatny nawet na słabsze detergenty – nie ma konieczności stosowania (trudnodostępnych obecnie) dedykowanych specyfików do odkażania.
• W miejscu, za którego czystość odpowiadasz – dbaj o czystość klamek, uchwytów
i poręczy. Zalecenie to ma szczególne zastosowanie dla kierowników i dyrektorów instytucji, firm i większych podmiotów. Przekaż wytyczne służbom sprzątającym oraz stosuj te przekazane przez Inspektorat Sanitarny.
• Zachowaj co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
• W trakcie trwania epidemii rezygnuj z powitań poprzez uścisk dłoni.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
• Pamiętaj o opiece nad osobami starszymi i osobami o obniżonej odporności!
• Nie idź do pracy jeśli masz objawy chorobowe (nie tylko spójne z tymi dla COVID-19) – pozostań w domu. Nie posyłaj też przeziębionego dziecka do szkoły.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.
• Śledź doniesienia miejscowych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności. Bądź poinformowany! – koniecznie zapoznaj się z https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
• Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie: https://pssechrzanow.wsse.krakow.pl/index.php