logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


O nas

WITAMY NA STRONIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICACH


Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Babice Nr 35/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku.

Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców gminy i osób przebywających na jej terenie, umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek winien w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym.

Pracą ośrodka zarządza Kierownik – Pani Agata Pałka.