logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Babice w okresie od 03.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Więcej informacji - TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Babice

Więcej informacji - TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług pocztowych na rok 2019

Więcej informacji - TUTAJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Babice w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Więcej informacji - TUTAJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE GMINY BABICE W OKRESIE OD 02.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Więcej informacji - TUTAJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji - TUTAJ