logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WIRTUALNY IV MAŁOPOLSKI DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 2020

Przed nami obchody IV Małopolskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegoroczne obchody będą wyjątkowe! Teraz nie możemy się spotkać i świętować razem, dlatego Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania wirtualnego.

Czytaj więcej...

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach przy ul. Krakowskiej 47 – budynek poczty, banku, biblioteki (II piętro), gdzie można uzyskać darmową pomoc prawną i psychologiczną:

Czytaj więcej...

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego w Babicach to miejsce, które działa z myślą o dzieciach i młodzieży z naszej gminy, stawiając na ich rozwój, odkrywanie pasji i kontakt z rówieśnikami.

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej

plakat paczki żywnościoweProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

UWAGA - zmiana kwoty Świadczenia Pielęgnacyjnego

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 roku

Czytaj więcej...

Spotkanie wigilijne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

spotkanie wigilijne 2019 rokZbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, który skłania do zadumy i refleksji, czas, który powoduje, że patrzymy na to co dobre, a nie na to, co nas dzieli, czas, kiedy chętniej wyciągamy przed siebie przyjazne i pomocne dłonie.

Czytaj więcej...

ZAJĘCIA I WARSZTATY SENIOR+

senior klubW ramach Klubu Senior+ seniorzy z terenu Gminy Babice uczestniczą w szeregu zajęć i warsztatów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania i działalności Klubów Senior+ zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR+” na lata 2015-2020.

Czytaj więcej...

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2018 roku przez Radę Gminy Babice. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 roku program" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Czytaj więcej...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia z zakresu wolontariatu dla osób zarządzających pracą wolontariuszy

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza do udziału koordynatorów wolontariatu z organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu całego województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach rozwijających z zakresu wolontariatu.

Czytaj więcej...

Małopolska Niania

małopolska nianiaWeź udział w projekcie Małopolska Niania 2.0 i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani

Czytaj więcej...

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej