logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszła w życie zmiana dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej...

Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

spotkanie wigilijne 2018W dniu 19 grudnia 2018 r. tradycyjnie, jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach zaprosił do wspólnego stołu wigilijnego osoby starsze, samotne i bezdomne, aby nikt w te nadchodzące święta nie poczuł się odrzucony. W uroczystości udział wzięło ok. 200 osób z terenu Gminy Babice.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej...

KOLONIE LETNIE 2018!

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2002 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacja o koloniach letnich
Ogłoszenie o koloniach letnich

Chcieć to móc!

chcieć to mócWsparcie skierowane jest do osób wykluczonych społecznie, spełniających warunki:
- pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne z III profilem),
- niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- korzystające z pomocy OPS

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny na telefonie

Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty Dużej Rodziny w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać Karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Czytaj więcej...

Czy alkohol jest problemem w Twojej rodzinie?

AL-ANON, ALATEEN

Dla rodzin i przyjaciół alkoholików.

W tej wspólnocie możesz:
- Spotkać ludzi, z którymi łączy Cię ten sam problem
- Nauczyć się czegoś o alkoholiźmie
- Zastąpić rozpacz nadzieją
- Poprawić atmosferę w rodzinie
- Odbudować pewność siebie

Grupa Rodzinna Al-Anon Wizja dla Ciebie
ul. Mickiewicza 7, 32-500 Chrzanów
tel: 605 037 809; 664 906 299
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkania w poniedziałki, godz. 18:30

Więcej informacji - TUTAJ

INFORMACJA

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej...

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej