logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WAŻNE ZMIANY W 500+

Z dniem 1 sierpnia wejdzie w życie bardzo istotna zmiana dotycząca rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Czytaj więcej...

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców, że będą wydawane PACZKI  ŻYWNOŚCIOWE

Czytaj więcej...

Niestereotypowi Seniorzy Poszukiwani

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2016 w XI Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”.

Czytaj więcej...

Biuro Inicjatyw Społecznych

Co wybrać? Stowarzyszenie, Fundację czy Spółdzielnię Socjalną? Jeżeli jesteś o krok od decyzji, przyjedź na spotkanie.

Czytaj więcej...

AKCJA "ODZYSKAJ ALIMENTY"

Jeżeli jesteś osobą, która samotnie wychowuje dzieci i posiadasz wyrok sądowy przyznający prawo do alimentów, to ta akcja jest skierowana do Ciebie. Celem akcji jest wskazanie skutecznego narzędzia do odzyskiwania należności. Chodzi o wpis dłużnika do Rejestru BIG. Dziś nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG InfoMonitor osobę, która zalega z alimentami.
W tej chwili możesz wpisać dłużnika alimentacyjnego do bazy BIG InfoMonitor za 1 zł

Więcej informacji TUTAJ

Uroczyste Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

Święta Bożego Narodzenia i czas je poprzedzający są okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości.

 

Czytaj więcej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE WIGILIJNE

 

WÓJT GMINY BABICE
ORAZ
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICACH
Serdecznie zapraszają samotnych i ubogich mieszkańców Gminy Babice na:
SPOTKANIE WIGILIJNE
które odbędzie się 19.12.2016r. o godzinie 14:00
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach
(zostanie zorganizowany transport)

W programie przewidziane:
• Kolacja Wigilijna
• Wspólne śpiewanie kolęd
• Paczki dla osób ubogich

Chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 09.12.2016r.
(w siedzibie OPS Babice lub telefonicznie (32) 613 40 50)

,,MOJA STREFA WPŁYWU"

Zdobądź kwalifikacje i płatny staż w wybranym zawodzie!
Program zwiększenia zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy. Ten projekt jest skierowany do osób biernych zawodowo, w wieku 18 - 29 lat

OGŁOSZENIE

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej