logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PŁATNY STAŻ, BEZPŁATNE SZKOLENIA

Zdobądź kwalifikacje i płatny staż w wybranym zawodzie!
Sense Consulting Sp. z o.o. realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Na terenie powiatu rozpoczęła się realizacja projektu, który skierowany jest do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Czytaj więcej...

Program „Dzwonek na obiad”

Program „Dzwonek na obiad” ma na celu ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom.

Czytaj więcej...

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że w dniu 15 lipca 2016r. rozpoczął się proces akredytacji do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu seniorów, który potrwa do 15 września 2016 r.

Czytaj więcej...

Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

BO JAK NIE MY TO KTO?

Celem głównym projektu pn. „BO JAK NIE MY TO KTO?” jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród kobiet powyżej 30-go roku życia, niepracujących i zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiecie chrzanowskim, miechowskim lub olkuskim.

Czytaj więcej...

BUS RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż dnia 16 czerwca 2016r. w godz. 13:00 - 14:30 przy Urzędzie Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 do dyspozycji mieszkańców będzie „500 BUS”. Jeżeli masz pytania dotyczące programu Rodzina 500+ serdecznie zapraszamy.

 

ZAPRASZAMY DO OHP

Ochotnicze Hufce Pracy w całej Polsce rozpoczęły rekrutację do dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI”.

Czytaj więcej...

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że przygotował szereg atrakcyjnych form wsparcia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

500 +

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 
przyjmowane bedą od 1 KWIETNIA 2016 ROKU

ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE TRZEBA BĘDZIE STAĆ W KOLEJCE W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA (jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie 3 pierwszych mięsięcy trwania Programu tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.) ZOSTANIE WYPŁACONE WYRÓWNANIE OD 1 KWIETNIA 2016 r.

Wnioski można pobrać W POKOJU NR 2 lub na stronie internetowej www.ops.babice.pl / Program 500+

 

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej