Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty Dużej Rodziny w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać Karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty Dużej Rodziny w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać Karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Aplikacja posiada kilka funkcji:
- rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
- aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji, frazy;
- funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
- aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 rokiem życia.

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową  i elektroniczną formę KDR.
Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą Kartę.
Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 31.12.2019 r.