Drukuj

senior +Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje o wolnych miejscach w Klubie Senior+ przy ul. Zatorskiej 36 w Olszynach

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje o wolnych miejscach w Klubie Senior+ przy ul. Zatorskiej 36 w Olszynach

Jeżeli jesteś: mieszkańcem Gminy Babice, w wieku 60 +, osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje: zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów, i wiele innych zajęć.

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+” jest bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń. Klub dysponuje 3 wolnymi miejscami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 13:00) do dnia 30.06.2020 r.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach przy ul Krakowskiej 56 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00); ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.

Do pobrania:
- deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Olszynach;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Babice.