Drukuj

zawieszone zajęcia do odwołaniaOśrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż w związku z decyzją nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 października 2020 r. zajęcia w Klubie Seniora w Olszynach od dnia 16 października 2020 r. zostają zawieszone do odwołania.

Powyższe działanie podyktowane jest troską o Seniorów, którzy znajdują się w grupie najwyższego ryzyka.
O ponownym wznowieniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.