Jeżeli jesteś:
 - mieszkańcem Gminy Babice w wieku 60 +,
 - osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
 - zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
 - zajęcia aktywności ruchowej
 - zajęcia umysłowe (gry i zabawy logiczne, treningi pamięci, wykłady tematyczne)
 - możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów i wiele innych zajęć.

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+” jest bezpłatne.
Pełny zakres zajęć realizowanych w formie stacjonarnej obejmuje 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” mają osoby, które były uczestnikami Klubu w latach poprzednich. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 13:00).                                                               
oraz w siedzibie Klubu Senior+  w Olszynach, w dn. 18 i 19.01.2021r. (poniedziałek i wtorek), w godz. 10:00 - 12:00. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 613 40 50

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach przy ul Krakowskiej 56 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00);
- ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.

Do pobrania:
regulamin Klubu;
deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Babicach;
zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych – jeżeli senior/seniorka chce w nich uczestniczyć

ZGODNIE Z DECYZJĄ WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
OD DNIA 30 LISTOPADA 2020 R. DO ODWOŁANIA KLUB SENIOR+
PROWADZI ZAJĘCIA WYŁĄCZNIE W FORMIE ZDALNEJ