Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach w związku z otrzymaniem deklaracji w ilości przewidzianej w regulaminie zawiesza dalsze ich przyjmowanie. O ponownym naborze poinformujemy w przypadku wolnych miejsc.