logotyp senior +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż od 17 maja 2021 r. wznawia stacjonarną działalność Klub Senior + z siedzibą w Olszynach przy ul. Zatorskiej 36.
Funkcjonowanie Klubu Senior + jest zgodne z decyzją nr 222/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.05.2021 r.