Minęło ponad pół roku działalności zdalnej Klubu Senior+ w Olszynach. Kolejny raz wracamy do spotkań stacjonarnych w Klubie. Od  17 maja 2021 r. kontynuujemy zajęcia w dni wcześniej ustalone, wg harmonogramu tj. poniedziałki przeznaczamy na ćwiczenia fizjoterapeutyczne, natomiast środy na pozostałe zajęcia, m.in.: warsztatowe, samopomocowe, warsztaty w plenerze, warsztaty z arteterapii, spotkania edukacyjne, integracyjne, wyjazdy do kina, na wycieczki, itp.
Po długiej przerwie seniorzy żwawo zabrali się do ćwiczeń, by utrzymać kondycję fizyczną na odpowiednim poziomie. Kontynuowane są spacery z kijkami. Na przejażdżkę rowerową, też nie brakuje chętnych.
Na warsztatach w plenerze, seniorzy wykazali się dużą kreatywnością przy wykonaniu wianków  świętojańskich. Każdy wianek był inaczej, z innych ziół i kwiatów upleciony. Było przy tym dużo zabawy i satysfakcji z wykonanych „dzieł”. Zgodnie z tradycją, szukaliśmy także kwiatu paproci.
Mały quiz z wiedzy o gminie Babice, urozmaicił warsztaty. Za aktywny udział w quizie, uczestnicy zostali nagrodzeni nietypowymi, ale „zdrowymi” nagrodami...bananami. Uwieńczeniem warsztatów w plenerze było „puszczanie” wianków. Każda z uczestniczek osobiście wrzuciła swój piękny wianek, który powoli odpływał w dal.
Lato w pełni, tuż, tuż następne, tradycyjne święto: święcenie ziół, kłosów zbóż i kwiatów, które wypada 15 sierpnia, na naszym terenie kultywowane jest od dawnych czasów. Seniorzy mają poczucie humoru, potrafią się bawić, a także pracować.
Dzięki zaangażowaniu seniorów w życie Klubu, bierzemy również udział  w akcjach charytatywnych np. dla chorych dzieci m.in.: Antosia i Janka, oddając wykonane prace na ten cel.
Mieliśmy swój wkład także w zorganizowanie Pikniku Rodzinnego gminy Babice, m.in. promującego szczepienia przeciw COVID.
Kreatywność członków, ułatwia  działalność Klubu. Nie brak jest chętnych osób, które dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Przykładem są warsztaty samopomocowe.
Realizujemy inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w których staramy się przekazywać tradycje i zwyczaje ludowe młodszym pokoleniom. Dodatkowo, angażujemy się w akcję sprzątania lasów: wcześniej Mętków, następnie Olszyny-Rozkochów oraz terenów wokół obiektów użyteczności publicznej, np.: terenu obok Domu Kultury w Olszynach i Obiektu Sportowego w Zagórzu. Mamy nadzieję, że będzie to dobry przykład dla użytkowników  tych miejsc: „zostaw to miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać”. Zauważyliśmy już widoczne rezultaty. Pozbywający się śmieci, w niektórych miejscach, szanują nasz wysiłek, z czego możemy mieć cichą satysfakcję.