baner klub senior plusOśrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje o naborze uczestników do Klubu Senior+ przy ul. Zatorskiej 36 w Olszynach na rok 2022

 

- Rekrutacja
- Regulamin
- Załącznik Nr 1 - Deklaracja uczestnictwa
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
- Załącznik Nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Załącznik Nr 4 - Wizerunek uczestnika
- Załącznik Nr 5 - Zaświadczenie lekarskie