Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach od 23 marca br. uruchamia usługę „Pomoc dla Seniora” adresowaną do mieszkańców gminy Babice w wieku powyżej 65 roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nie powinni opuszczać domu (nie dotyczy osób przebywających na kwarantannie). Potrzeby w tym zakresie mogą również zgłaszać osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które zamieszkują samotnie.