Zapytanie ofertowe na wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Babice w okresie od 03.01.2020r. do 31.12.2020 r

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu