OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – WYCHOWAWCA/CZYNI W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO – 3/4 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach ul. Krakowska 56 32-551 Babice

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych