Zapraszamy do składania ofert na realizację opisanego przedmiotu zamówienia: SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - klauzula RODO