- Zapytanie ofertowe
- Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik Nr 2 - formularz oferty
- Załącznik Nr 3 - wzór umowy
- Klauzula informacyjna