Zapraszamy do złożenia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
TRANSPORT UCZESTNIKÓW KLUBU SENIOR+ W 2023 ROKU

zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 - oferta cenowa
załącznik nr 2 - oświadczenia Wykonawcy
załącznik nr 3 - wzór umowy
klauzula informacyjna