Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach ogłasza konkurs na finansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego zadanie: "Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Babice i przygotowanie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o treść diagnozy”

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik Nr 1 - Oferta na realizację zadania
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie oferenta
Klauzula informacyjna

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko – Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – WYCHOWAWCA/CZYNI W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO – 3/4 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach ul. Krakowska 56 32-551 Babice

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach uprzejmie informuje, iż unieważnia otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego pn. „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Babice oraz przygotowanie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o treść diagnozy” z dnia 07 lipca 2021 r. ozn. GKRPA.4220.1.2021 z uwagi na konieczność doprecyzowania wymogów stawianych Wykonawcom w kontekście kryteriów oceny ofert.

Agata Pałka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Babice w okresie od 03.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Więcej informacji - TUTAJ

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na usługi dowozu i odwozu ok. 20 dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego w Babicach z miejsca zamieszkania i do miejsca zamieszkania na terenie gminy Babice.
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - oferta
Załącznik Nr 3 - projekt umowy
Klauzula - RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Babice

Więcej informacji - TUTAJ