program czyste powietrzeWażna informacja dla wnioskodawców, starających się o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” którzy zamierzają wystąpić z żądaniem o wydanie zaświadczenia o dochodach, a w ich gospodarstwie domowym pojawiają się dochody z gospodarstwa rolnego

program czyste powietrzeZaświadczenia wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 2.0.