placówka wsparcia dziennegoProjekt „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach RPO województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, realizowany przez Fundacje Viribus Unitis – Połączonymi Siłami.

Projekt „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach RPO województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, realizowany przez Fundacje Viribus Unitis – Połączonymi Siłami.
Placówka Wsparcia Dziennego Fundacji Viribus Unitis – Połączonymi Siłami funkcjonuje w ramach działań projektowych od kwietnia 2018 roku prowadzi projekt „Placówka Wsparcie Dziennego w Gminie Babice” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”.

 {gallery}{/gallery}