W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Babice na lata 2021-2026 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma charakter anonimowy.

Strategia i program sprecyzują oraz zweryfikują najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określą sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Uwaga! Ankieta jest anonimowa! Badanie prowadzone będzie w terminie do 1 października 2020 r.
Z góry serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną pomoc i współpracę.

Link do ankiety:
https://linkd.pl/9fsc