Bardzo prosimy o anonimowe wypełnienie przygotowanych ankiet.
Są one skierowane do mieszkańców gminy Babice i mają na celu rozeznanie czy jest potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego w gminie Babice.

1. Ankieta dotyczy potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego w gminie Babice.

2. Ankieta badająca zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze w gminie Babice.