Gmina Babice przystąpiła do kampanii społecznej „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!” organizowanej przez PASMI - Polski Związek Producentów Leków bez Recepty we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO - Głosem Seniora pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Akcja pt. „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia” ma na celu wsparcie pacjentów i lekarzy w odpowiedzialnym stosowaniu i nie nadużywaniu leków.

W ramach partnerstwa Gmina Babice otrzymała:
- certyfikat potwierdzający udział w kampanii,
- bloczki dot. Wykazu Przyjmowanych Produktów przygotowanych przez PASMI co pozwoli pacjentowi spisywać regularnie listę przyjmowanych produktów, zarówno leków, jak i suplementów diety czy też wyrobów medycznych.
- materiały edukacyjno-informacyjne dot. polipragmazji