Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS jest obchodzony corocznie na całym świecie 9 września (09.09 – zestawienie dziewiątek pochodzi od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym, ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości skutków picia alkoholu w czasie ciąży i jego negatywnego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka.
Nie trzeba bądź osobą uzależnioną od alkoholu, pijąca szkodliwe lub ryzykownie by zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Ponieważ nieznana jest „bezpieczna ilość” alkoholu w ciąży, jedynie abstynencja chroni dziecko przed FASD. Każda ilość alkoholu wiąże się z ryzykiem.
Na podstawie prowadzonych badań możemy stwierdzić, że: spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta; ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w tym okresie; alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu i Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu.
Pamiętaj, że zaburzeniom prawidłowego rozwoju dziecka w życiu płodowym, będących efektem działania alkoholu, można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w czasie ciąży.

Wiedz i Pamiętaj:
- Jeśli jesteś w ciąży, powinnaś natychmiast przestać pić alkohol
- Jeśli planujesz ciążę, powinnaś przestać pić alkohol
- Jeśli pijesz alkohol, nie powinnaś zachodzić w ciążę
- Jeśli masz problem z zaprzestaniem picia, to powinnaś zwrócić się do specjalisty terapii uzależnień

butelka alkoholu, kieliszki i w oddali płód dziecka