Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:
- ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
- zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:
- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
- osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603

Informacje o projekcie Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych.

W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:
- Metody oszustw w mediach społecznościowych,
- Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji,
- Ograniczenie zaufania w Internecie,
- Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,
- Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej:
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- komplet dokumentów rekrutacyjnych