Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że postępowania o ustalenie prawa do dodatku węglowego prowadzone są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Poradnik - dodatek węglowy