Informacje nt. pierwszego projektu znajdują się na stronie: https://armz.pl/?p=2510

W ramach tego projektu uczestnicy mogą otrzymać:

- wsparcie asystenta integracyjnego w procesie integracji społecznej
- kursy językowe (polski i angielski)
- zwrot kosztów dojazdu na kursy
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas uczestnictwa w kursie
- stypendium podczas trwania kursu
- kursy adaptacyjne
- pomoc psychologiczna

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Informacje o projekcie znajdują się również na naszym facebooku : https://www.facebook.com/agencjarozwojumalopolskizachodniej?__cft__[0]=AZWy6h0i3Fc4D7K4aAJSOXhrP6xknSxVj16KsmJocJqrbvt7adKI9VxxvJqVXPPqCm3_mTWAI-fgV5d7XM-2kf0bv0zq93_qzICD45SoMjzs5EUhzDvORFNNGy7WBRzhjEo&__tn__=-UC%2CP-R


Informacje nt. drugiego projektu znajdują się na stronie: https://armz.pl/?p=2504

W ramach tego projektu uczestnicy mogą otrzymać:

- wsparcie asystenta integracyjnego w procesie integracji społecznej
- wsparcie doradcy zawodowego
- wsparcie pośrednika pracy
- szkolenia i kusy zawodowe
- zwrot kosztów dojazdu na kursy lub szkolenia
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas uczestnictwa w kursie lub szkoleniu
- stypendium podczas trwania kursu lub szkolenia
- bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30 000,00 zł

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Informacje o projekcie znajdują się również na naszym facebooku : https://www.facebook.com/agencjarozwojumalopolskizachodniej?__cft__[0]=AZX8swRdDjAhWqDf2NAS8keZ7BgHwZ8DdoJZJ3SuS2yvSBYP1hF2ELQ5yA7LXinqXkQFAx8ygagLAaPKVimbfUCsHVrrxzIhgbQ-E3B-P8Q-UYBzzzhikVk8tD-0b6M3SSY&__tn__=-UC%2CP-R