Uprzejmie informujemy o rekrutacji do nowego projektu pod nazwą „TWÓJ ASYSTENT - wsparcie na dobry start - 2”.

Informacje o bezpłatnym projekcie psychologicznym Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że od dnia 21.04.2023 r. (piątek) Placówka powraca do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż w związku z awarią ogrzewania zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Babicach od dnia 13 marca 2023 r. zostają zawieszone do odwołania.
Powyższe działanie podyktowane jest troską o uczestników - zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków podczas ich pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. O ponownym wznowieniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.

„Samodzielność – Aktywność - Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż w związku z awarią ogrzewania zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Babicach od dnia 14 marca 2023 r. zostają zawieszone do odwołania.
Powyższe działanie podyktowane jest troską o uczestników - zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków podczas ich pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. O ponownym wznowieniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w grudniu organizuje oddział ZUS w Chrzanowie oraz podlegle terenowe jednostki organizacyjne.