Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza na spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Babice w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” na lata 2023 – 2027

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Pismo Wojewody Małopolskiego w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Pismo Wojewody Małopolskiego

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

Linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Województwie Małopolskim. Filmy będą zawierały wideo komentarze z naszego regionu dotyczące rynku pracy.

Link do filmu: Najmowy numer "Pracuj w Małopolsce" (napisy, AD) - YouTube
Link do materiału: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - aktualna strona : Aktualność (praca.gov.pl)

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii.

1.02 8:00-11:00 Urząd Pocztowy Trzebinia ul. Dworcowa 10, Trzebinia
2.02 8:00-11:00 Urząd Pocztowy Libiąż ul. Oświęcimska 40, Libiąż
8.02 9:00-11:00 Urząd Pocztowy Alwernia ul. Gęsikowskiego 7, Alwernia
8.02 11:15-13:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Alwernia ul. Gęsikowskiego 7, Alwernia
9.02 9:00-11:00 Urząd Pocztowy Babice ul. Krakowska 41, Babice
9.02 11:15-13:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Babice ul. Krakowska 56, Babice
10.02 9:00-11:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Trzebinia ul. Kościuszki 38, Trzebinia
11.02 9:00-11:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Libiąż ul. 9 Maja 2, Libiąż