Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

We wrześniu zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS. Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że postępowania o ustalenie prawa do dodatku węglowego prowadzone są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Poradnik - dodatek węglowy

Szanowni Państwo w nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego uprzejmie informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy z budżetu państwa koniecznych do tego środków.
Jednocześnie informujemy, że w Sejmie procedowane są obecnie zmiany ustawy o dodatku węglowym, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Proponowany art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego będą dotyczyć:
- wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania
- wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy
- uwzględnia informacji z deklaracji dot. sposobu ogrzewania złożonych do centralne ewidencja emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., tj. bez korekt złożonych po tym dniu.

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.
Zapewnimy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi - w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

W związku z licznymi pytaniami które napływają do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi zagadnień i problemów z kupnem węgla od PGG, przypominamy, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.

Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach będzie można składać wnioski o dodatek węglowy, który ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.