Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS.

Bardzo prosimy o anonimowe wypełnienie przygotowanych ankiet.
Są one skierowane do mieszkańców gminy Babice i mają na celu rozeznanie czy jest potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego w gminie Babice.

1. Ankieta dotyczy potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego w gminie Babice.

2. Ankieta badająca zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze w gminie Babice.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Nic radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Ulotka na temat darmowej pomocy prawnej

Lista punktów darmowej porady prawnej

Firma S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1a, informuje, że realizuje w Partnerstwie z Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz na terenie województwa małopolskiego projekt pn. „Wykluczeniu powiedz NIE!” nr: RPMP.09.01.02-12-0552/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Region spójny społecznie, Działanie 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Informujemy, że obecnie oczekuje na ogłoszenie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zmieniające zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Firma Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1a, informuje, że realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt pn. „W drodze do pracy” nr: RPMP.09.01.02-12-0606/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Serwis Passport Photo Online postanowił zadbać o bezpieczeństwo starszych osób przy wymianie dowodu osobistego. Seniorzy za pomocą ich aplikacji będą mogli bezpłatnie wykonać zdjęcie spełniające wszystkie wymogi urzędowe.

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.