Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków UE „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Fundację VIRIBUS UNITIS w Babicach jest miejscem przyjaznym dzieciom i młodzieży. Każdego dnia pomaga w pokonywaniu trudności w nauce, bezpiecznie i atrakcyjnie wypełnia czas wolny, uczy rozumieć oraz akceptować siebie i innych, odkrywa talenty, a także zabiera w ciekawe miejsca.

Wycieczka jest źródłem wielkich emocji i radości oraz okazją do zdobycia wiedzy o otaczającej przyrodzie i zmianach, jakie w ciągu roku w niej zachodzą. Szczególnie wartościowe jest to, że dzieci doświadczają bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością i mogą obserwować obiekty przyrodnicze oraz zachodzące procesy i zjawiska w ich wielostronnym uwarunkowaniu. Podczas zwiedzania, pływania czy biegania po plaży, dziecko ma okazję w konstruktywny sposób rozładować napięcie, spożytkować swoją energię, zamiast kumulować je w sobie i rozładowywać w nieakceptowany społecznie sposób. Dlatego też staramy się każdego roku zorganizować dla naszych wychowanków kilkudniowy wyjazd w ciekawe miejsce.