Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków UE „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

W sierpniu b.r. udaliśmy się do Międzybrodzia Bialskiego - niezwykle atrakcyjnej turystycznej miejscowość położonej w województwie śląskim, u stóp Beskidu Małego, niedaleko Bielska-Białej i Żywca, nad Jeziorem Międzybrodzkim oraz nieco dalej nad Jeziorem Żywieckim. Główną atrakcją Międzybrodzia Bialskiego jest Jezioro Międzybrodzkie, utworzone sztucznie poprzez budowę zapory na rzece Sole. Z Międzybrodzia Bialskiego podziwiać można wznoszącą się ponad miejscowością Górę Żar - najpopularniejszy szczyt Beskidu Małego, z paralotniami i szybowcami, kolejką terenową wjeżdżającą na szczyt i trasą narciarską. Uczestnicy wyjazdu mieli zapewnione atrakcje na miejscu z animatorem, który tak organizował im czas, że nie miały czasu na nudę. Do domu wrócili wypoczęci z zapasem sił na kolejną wycieczkę.