Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków UE „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

W dniach 21-23.08.2020 r. udało się nam zorganizować trzydniową wycieczkę do Ustronia. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami oraz wychowawcami  wypoczywali w Ośrodku "Jawor” w Ustroniu. W pierwszym dniu przeprowadzone były zajęcia integracyjne z uczestnikami, zarówno rodzice jak i dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Uczestnicy zwiedzili Park Leśnych Niespodzianek, w którym można było zobaczyć pokazy ptaków drapieżnych oraz sów, jak również przechadzające się zwierzaki tj. sarny, jelenie, daniele i inne. Jedna ze ścieżek w Parku  wyposażona została w plansze edukacyjne i poglądowe z dziedziny fauny i flory, na końcu której znajduje się Centrum Przyrodniczo Leśne z eksponatami i multimedialnym wyposażeniem. Do części rekreacyjnej zaliczyć możemy aleję bajkową z ruchomymi ekspozycjami znanych nam bajek oraz rozbudowany plac zabaw. Zarówno dzieciom, jaki i dorosłym podobały się atrakcje.