Projekt współfinansowany ze środków UE „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Kolejną wycieczkę udało się zorganizować w terminie 04-06.09.2020 r. do Chęcin w Góry Świętokrzyskie. Odwiedzając niewielkie Chęciny w województwie świętokrzyskim mieliśmy okazję zobaczyć dwie wyjątkowe atrakcje. Majestatyczny zamek pamiętający czasy Władysława Łokietka i mieszczące się w pobliskim Podzamczu Centrum Nauki Da Vinci - symboliczne połączenie tradycji z nowoczesnością. Za jednym razem otrzymaliśmy możliwość poznania historii i najnowszych technologii. Jednym z punktu wycieczki było wyjście na Święty Krzyż do sanktuarium - Drugie co do wysokości wzniesienie w Górach Świętokrzyskich (595 m npm).  Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i wyszli na górę skąd podziwiano piękne widoki. W wycieczce uczestniczyło 13 dzieci, wychowawca i Kierownik PWD. Taka różnorodność podczas wycieczki przypadła do gustu dzieciom, które przecież nie znoszą się nudzić.