Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków UE „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 192/2020 z dnia.30.10.2020 r. zawieszone zostały zajęcia w PWD, następnie Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 200/200 z dnia 02.11.2020 r. o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Od 17.11.2020 r. Placówka Wsparcia Dziennego pracuje zdalnie, kontaktując się z dziećmi i młodzieżą przez Internet za pomocą komunikatorów. Instruktorzy PWD pracują zdalnie od 19.11.2020 r. pomagają w nauce i zapełniają wolny czas, wspomagają młodzież. Pracują nagrywając filmiki i przesyłając dzieciom oraz przekazujemy paczki oraz dodatkowe prace do wykonania w formie plastycznej. Placówka wsparcia dziennego pracować będzie w powyższy sposób do odwołania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.
Zachęcamy do indywidualnego kontaktu, szczególnie dzieci potrzebujące pomocy w zadaniach domowych, ale też w każdej ważnej dla Was sprawie.