Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Fundację VIRIBUS UNITIS w Babicach jest miejscem przyjaznym dzieciom i młodzieży. Każdego dnia pomaga w pokonywaniu trudności w nauce, bezpiecznie i atrakcyjnie wypełnia czas wolny, uczy rozumieć oraz akceptować siebie i innych, odkrywa talenty, a także zabiera w ciekawe miejsca.