Świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:
- wszystkim dzieciom do 18-go roku życia,
- bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
- bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.