Świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:
- wszystkim dzieciom do 18-go roku życia,
- bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
- bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci
Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko – złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodzice będą mieć więcej czasu na złożenie wniosku.
Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku ich śmierci, którym świadczenie zostało przyznane na dany okres lub postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, jeżeli drugi z rodziców, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka
Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019r., wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r.
W wersji elektronicznej wnioski o 500 plus można składać za pośrednictwem:
- systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA. Pełna treść komunikatu na stronie internetowej MRPIPS.
- dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny za pośrednictwem:
- ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
- za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS
- za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP:
W wersji papierowej wnioski o 500 plus będzie można składać od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach, ul. Krakowska 56 – Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pok. nr 2
W sprawach z wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.
Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
W sprawach z wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 roku, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres do dnia 31 maja 2021 roku.
W 2020 roku nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego
Od 2021 roku wnioski o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia, a wnioski składane drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku. Okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.
Termin złożenia wniosku– Termin rozpatrzenia wniosku i wypłata:
W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie:
- Lipiec- Sierpień 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31 października 2019 r. z wyrównaniem od lipca 2019 r.
- Wrzesień 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 listopada 2019 r. z wyrównaniem od lipca 2019 r.
- Październik 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31 grudnia 2019 r.
- Listopada 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31 stycznia 2020 r.
- Grudzień 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 29 lutego 2020 r.
Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

JAK WYSŁAĆ WNIOSEK PRZEZ INTERNET

Jak złożyć dokumenty o świadczenie „Rodzina 500 plus” - ePUAP
Jak złożyć dokumenty o świadczenie „Rodzina 500 plus” - EMPATIA
Jak złożyć dokumenty o świadczenie „Rodzina 500 plus” - BANK
Jak złożyć dokumenty o świadczenie „Rodzina 500 plus” - PUE ZUS