W dniu 06.09.2012r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które poprowadziła Pani Katarzyna Augustynek – Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Babice.

3 października odbyło się kolejne już spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzedzone szkoleniem pn. „Praca i komunikacja z trudnym petentem, agresywnym z postawą roszczeniową”.

 

 

I spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2012 roku rozpoczęto odczytaniem rocznego sprawozdania z działalności Zespołu za rok 2011. Następnie podczas dyskusji wspólnie ustalono i przyjęto Plan Pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na rok 2012.

W dniu 15.09.2011r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, które poprowadziła Pani Jolanta Radecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.